Bajsologija

AKCIJA -“BUDI BRŽA“

, / 09.06.2016

Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije koje je inicijator programa “Budi brža” I I I organizacija RIDE4WOMEN Austrija podržava ovu akciju kojom se naše udruženje „Jagodinski biciklisti“ pridružuje evropskoj inicijativi „Vožnja... Čitaj dalje