Naš tim

Bajsologija tim

A11* inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Adresa: Džordža Vašingtona 54/7, 11000 Beograd

E-mail: office@ a11initiative.org

web: www.a11initiative.org

Telefon: 011/3225-172; 011/3232-030

Vladimir Ćurčić
mail: vladimir.curcic@ bajsologija.rs
TW: @Curence

Danilo Ćurčić
mail: danilo.curcic@ bajsologija.rs
TW: @DCurcic

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke

Tekst poruke