Anketiranje građana o korišćenju bicikala u saobraćaju

, / 25.04.2019
U okviru projekta prekogranične saradnje „Opti-Bike“, koji realizuju Grad Subotica i partnerski gradovi Ašothalom i Tompa iz Mađarske, lokalna samouprava pripremila je anketni list za građane o korišćenju bicikala u saobraćaju.

Anketni list može se popuniti na službenoj Internet stranici grada, www.subotica.rs 
U štampanoj formi, anketni list se može preuzeti u Uslužnom centru Gradske kuće i u mesnim zajednicama.
Anketiranje je anonimno, a treba da posluži unapređenju biciklističkog saobraćaja u gradu. Mole se Subotičani da popune anketni list do 17. maja 2019. godine.
Poštanska adresa je: Grad Subotica, 24000 Subotica, Trg Slobode 1.
E-mail: ler@subotica.rs
Opti bike je savremeni razvojni projekat naše regije u službi biciklista koji se realizuje u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Osnovni cilj projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza. Važno je da taj vid saobraćaja bude ne samo omiljena već i bezbedna alternativa u saobraćaju za sve. Ova investicija doprinosi i prevenciji saobraćajnih nezgoda, a samim tim i povećanju bezbednosti u saobraćaju, povećanju broja turista koji saobraćaju biciklom, kao i jačanju svesti o zdravom načinu života i ekološkog shvatanja.
Grad Subotica je nosilac projekta OPTI-BIKE, dok su lokalna samouprava opštine Ašothalom i lokalna samouprava grada Tompa partnerska naselja u realizaciji investicije. U Subotici će, osim postojećih 37,4 km biciklističkih staza, do kraja projekta u dve faze biti izgrađeno još 7,9 km. U prvoj fazi 3 km biciklističke staze vodiće do graničnog prelaza Kelebija i priključiće se na postojeću koja vodi pored puta Edvarda Kardelja.
U drugoj fazi, biće izgrađena biciklistička staza u dužini od 4,9 km koja će za biciklistički saobraćaj povezati naselja Bački Vinogradi i Ašothalom. Do kraja projekta u Tompi će biti izgrađena biciklistička staza u dužini od 3,2 km, a u Ašothalomu 6,9 km. Važno je napomenuti da će u okviru projekta biti izrađena planska dokumentacija za mrežu biciklističkih staza u Subotici ukupne dužine 24 km, a u Tompi za 4,9 km.
Investicija će biti realizovana do 30. septembra 2019.
Ukupna vrednost projekta iznosi 2.566.612,65 evra, od toga donacija EU iznosi 2.181.620,74 evra.

Izvor: yueco.rs

Komentari