Zvanično: za društvo šest puta skuplji prevoz automobilom u odnosu na bicikl

Često govorimo koliko je bolje koristiti bicikl umesto drugih sredstava prevoza. Zahvaljujući istraživanju sprovedenom na Univerzitetu u Lundu, sad imamo i zvanične podatke.

Univerzitet u Lundu saopštio je da je na osnovu studije izrađene u Kopenhagenu, najpoznatijem biciklističkom gradu, utvrđeno da je prevoz automobilom šest puta skuplji u odnosu na upotrebu bicikla za istu namenu.

U komparativnoj studiji, Stefan Gössling sa Lund Univerziteta i Andy S. Choi sa Univerziteta Kvinslend istraživali su tzv. cost-benefit analizu koju gradska uprava u Kopenhagenu koristi da bi utvrdila opravdanost ili neopravdanost izgradnje nove biciklističke infrastrukture.

U analizi je razmatrano koliko automobili koštaju društvo i kako se njihov “doprinos” može uporediti sa korišćenjem bicikala u prevozu, posabno sa aspekta zagađenja vazduha, klimatskih promena, buke, uslova na putu, zdravlja i saobraćajnih zakrčenja u Kopenhagenu.

U studiji se zaključuje da automobili imaju mnogo veći negativni uticaj na ekonomiju od bicikala.

628x4713

Ako se troškovi povezani sa upotrebom određenog prevoznog sredstva koje imaju pojedinci i čitavo društvo saberu, ispostavi se da upotreba automobila košta 0.50 evra po kilometru, dok sa druge strane upotreba bicikla staje samo 0,08 evra po kilometru.

Pored toga, pomenutom studijom utvrđeno je i da dobiti koje dobija društvo korišćenjem automobila ne postoje. Zapravo, jedan pređeni kilometar automobilom košta čitavo društvo 0,15 evra. Nasuprot tome, upotreba bicikla kao sredstva prevoza doprinosi društvu sa 0,16 evra po pređenom kilometru.

geiger_bike-2-630x420

“Analiza troškova i dobiti u Kopenhagenu pokazala je da je investiranje u biciklističku infrastrukturu i bike-friendly politike ekonomski održivo i da donosi dobre rezultate”, naveo je Stefan Gössling.

Pogledajte kratak video o rezutatima istraživanja.

Danilo Ćurčić/bajsologija.rs

 

Komentari