Udruženje TOČAK KAO ŽIVOT

/ 22.05.2013

Udruženje TOČAK KAO ŽIVOT je nastalo iz potrebe da se obezbede bolji uslovi života, poveća bezbednost pešaka i biciklista u sabraćaju, kao i to, da se utiče na održivi razvoj okoline u kojoj živimo. Udruženje je nastalo u Maju 2012. godine, da bi se kasnije i zvanično registrovano 05.11.2012. godine, kao nevladina ogranizacija i tako dalo šansu svima da poboljšaju svoj život i obezbede lepšu budućnost sebi i onima koji dolaze sa ciljem da se izborimo za jednaka prava i učešće u saobraćaju biciklista i pešaka u odnosu na motorna vozla.

Misija

Ukazati na benefite upotrebe bicikla i kao prevoznog sredstva i kao sredstva za rekreaciju. Skrenuti pažnju javnosti na bicikliste kao učesnike u saobraćaju, od bezbednosti do jednakih prava

Vizija

Vizija nam je da budemo sinonim za afirmaciju bicikla kao stila života.
Biciklizam pruža mogućnost sastajanja i upoznavanje ljudi sa kojima inače nemamo dodirnih tačaka.

Želimo naselja i gradove za ljude, parkove, biciklističke staze, jednaka prava učešća u saobraćaju, i na kraju– želimo da živimo zdravo !

bajsologija.rs

Komentari