ECO BIKE – Udruženje rekreativnog ekološkog biciklizma

, / 03.07.2013
Udruženje rekreativnog ekološkog biciklizma “ECO BIKE“ iz Požarevca je udruženje koje je osnovano 3. maja 2012. godine i do sada organizovalo veliki broj rekreatvnih vožnji od učenika osnovnih škola do poslovnih ljudi koji žele rasterećenje u prirodi bez ograničenja na fizičke predispozicije i godine.
Takođe, Udruženje “ECO BIKE ” ima za cilj da ukaže na ekološke, ekonomske i zdravstvene aspekte vožnje bicikla i da pomogne da se značajno poveća broj biciklom realizovanih puteva u svakodnevnom životu. Na taj način će se značajno doprineti smanjenju emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte, a samim tim i unapređenju životne sredine.
Udruženje je u ostvarivanju ciljeva i zadataka samostalna vanstranačka organizacija sa statutom udruženja građana u koju se građani dobrovoljno
udružuju.
Komentari