Subvencije za bicikliste u Beču

/ 22.05.2013
Dok Beograd muči muku sa šezdesetak kilometara biciklističkih staza i sve većim zahtevima biciklista da se unapredi saobraćajna infrastruktura, Beč je uveo subvencije za bicikliste i na taj način uticao na povećanje broja biciklista u gradu.

Više od četiri miliona vožnji biciklom izbrojano je tokom prošle godine u glavnom gradu Austrije, što je više od deset odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Međutim, malo je poznato da službene vožnje biciklom donose mnoge finansijske prednosti za zaposlene, kaže zastupnik za pitanja biciklizma u Gradu Beču, Martin Blum.

“I za vožnju biciklom postoji naknada za pređenu kilometražu”, objašnjava Blum, i to 38 centi po kilometru. Ukoliko poslodavac ne plaća naknadu za pređenu kilometražu biciklom onda zaposleni imaju pravo na 570 evra godišnje na ime troškova promocije.

Poslodavci koji svojim saradnicima stave na raspolaganje službene bicikle mogu taj trošak da obračunaju kao poslovni izdatak. Takođe oni koji rade samostalno mogu da korišćenje bicikla u poslovne svrhe odbiju od poreza, ili preko naknade za pređenu kilometražu ili otpisivanjem jednog novog bicikla od poreza.

Ali nisu samo finansijske prednosti od vožnje biciklom, već su saradnici koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo mnogo zdraviji pa je samim tim manje onih koji idu na bolovanje a produktivnost je veća, zaključuje Blum.

Izvor: COMPRESS BELGRAD

Komentari