Parking servis kupuje nove bicikle – Rok za ponude 14. februar

Beogradski Parking servis objavio je tender za nabavku bicikala.

Predmet javne nabavke male vrednosti oblikovan je u dve partije – bicikli za odrasle i bicikli za decu. Biće nabavljeno ukupno 110 bicikala za odrasle i 100 bicikala za decu.

Izbor će se vršiti prema kriterijumu najniže ponuđene cene, a tenderom je propisano da bicikli budu isporučeni najkasnije do 29. marta 2019. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 14. februar do 11 časova. Otvaranje ponuda zakazano je za isti dan u 13 časova.

IZVOR: ekapija.com

Komentari