Od Novog Sada do Begeča: Uz Dunav 23 kilometra na dva točka

, / 02.04.2019
Završena je izgradnja druge faze biciklističke staze od Novog Sada do Begeča. Radovi su počeli 8. oktobra prošle godine, a nedavno su završeni. Ostalo je, doduše da se na deonici do puta koji od Begeča vodi ka Jami, urede bankine, ali cela trasa je asfaltirana i puna je pešaka i biciklista.

Druga faza biciklističke staze, na deonici od izlaska iz Futoga do Obalske ulice u Begeču, duga je 4.548
metara. Investiciju su zajednički finansirali Republika Srbija (Ministarstvo trgovine, turizma i
telekomunikacija) i Grad Novi Sad (Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije). Ugovorena
vrednost je 69.116.470,26 dinara. a rok za završetak je bio 150 kalendarskih dana.

Biciklističko-pešačka staza Novi Sad – Begeč, ukupne dužine oko 23 kilometra, manjim delom prolazi
kroz urbanu zonu, dok trasa najvećim delom vodi po kruni odbrambenog nasipa od Dunava. Radovi se
izvode u više faza, odnosno deonica je podeljena na sedam sektora.

Sektor 5 biciklističke staze Novi Sad – Begeč trasiran je po odbrambenom nasipu i prostire se od
Dunavske ulice u Futogu do Obalske u Begeču. Dužina tog sektora je 6.275 metara, a širina biciklističke
staze je tri metra.

U prvoj fazi, koja je realizovana 2017. godine, izvedeni su radovi od Dunavske ulice u Futogu do izlaska
iz Futoga prema Begeču, u dužini od 1.727 metara. Tu investiciju, vrednu 20 miliona dinara, finansirala
je Republika Srbija, posredstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a u okviru konkursa
za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma. Foto: Dnevnik.rs Navedena investicija deo
je projekta Evropske biciklističke federacije, kojim se razvija 14 međunarodnih biciklističkih koridora u
mrežu koja pokriva čitav evropski kontinent. Biciklistička staza Novi Sad – Begeč pripada jednom od tri
koridora koji prolaze kroz Srbiju, koridoru Euro velo 6, od Atlantika do Crnog mora. Taj koridor, koji
predstavlja jednu od najpopularnijih evropskih ruta, ima početak na obalama Atlantskog okeana u
Francuskoj, a zatim prolazi kroz Švajcarsku, Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Srbiju, Hrvatsku,
Bugarsku i završava se u Rumuniji, na obalama Crnog mora.

Biciklistički koridor Euro velo 6, u Srbiji poznatiji kao Dunavska ruta, kroz našu zemlju se proteže u
dužini od 665 kilometara.

Izvor: dnevnik.rs    Tekst i foto: M. Bozokin

 

Komentari