Evropski parlament traži strategiju za dvostruko veće korištenje bicikla

, / 15.03.2023
Korištenje bicikla postalo je toliko popularno, da se proizvođači bore da zadovolje potražnju.

Predstavnici Evropskog parlamenta jednoglasno su zatražili od Evropske komisije da izradi strategiju EU za promovisanje upotrebe bicikala kao prevoznog sredstva, sa ciljem da se do 2030. godine udvostruči broj pređenih kilometara biciklom u Evropi.

Rezolucija kojom se to traži od Komisije dobila je podršku brojnih političkih grupa u EP, što se ne dešava često, piše AFP, a prenosi Beta.

Francuski ekolog Karima Deli, predsednica Komiteta EP za transport, rekla je na sednici EP u Strazburu da je upotreba bicikala “postala toliko popularna da se proizvođači bore da zadovolje potražnju”.

„Želimo evropsku biciklističku strategiju“, rekla je ona, kao predlagač neobavezujuće rezolucije prihvaćene na plenarnoj sednici.

Predstavnici EP traže od Evropske komisije i država članica EU „da podrže proizvodnju bicikala i električnih bicikala i komponenti proizvedenih u Evropi” kako bi se „podsticala konkurentnost” tog sektora i pozivaju na „jačanje stručnog usavršavanja” kako bi se „ promovišu kvalitetna radna mesta“ u toj industriji.

EP je pozvao svih 27 članica EU da smanje PDV na prodaju, iznajmljivanje i popravku bicikala, što bi, prema rečima predstavnika, omogućilo da se do 2030. godine “udvostruči broj radnih mesta u tom sektoru i dostigne milion”, delimično privlačenjem radnika drugih sektora i njihovom prekvalifikacijom.

Bolji uslovi za bicikliste

EP takođe poziva države i lokalne vlasti da “značajno povećaju ulaganja” u izgradnju biciklističkih staza i da spreče krađu bicikala povećanjem broja bezbednih parking mesta, posebno na železničkim stanicama i u novim stambenim naseljima.

Predstavnici EP predlažu i da se 2024. proglasi „Evropskom godinom bicikala“.

Usvojena rezolucija EP je prva koja se bavi isključivo upotrebom bicikala i pokriva sve aspekte te teme.

Pored poziva Evropske komisije da izradi posebnu evropsku strategiju za korišćenje bicikala, rezolucijom se od tog tela traži da konstatuje da je upotreba bicikala postao potpuno razvijen vid prevoza i da ga stavi u ravnopravan položaj sa drugim vidovima prevoza.

Prema rezoluciji, bicikl može biti pristupačna alternativa prevozu, posebno za ekonomski ugrožene društvene grupe koje imaju poteškoća u pristupu drugim vidovima prevoza. Rezolucija stoga poziva države članice i lokalne aktere da razviju sisteme podrške kako bi ovoj populaciji olakšali kupovinu bicikala ili učešće u javnim sistemima korišćenja bicikala.

Navodi se i da upotreba bicikala doprinosi „Zelenoj tranziciji EU“ smanjenjem zakrčenosti ulica i puteva i smanjenjem zagađenja bukom, a pošto nema izduvnih gasova, doprinosi i poboljšanju kvaliteta vazduha, kao i da bi se smanjila gužva na ulicama i putevima. posebno u gradovima.

Bicikl takođe igra važnu ulogu u poboljšanju zdravlja stanovništva jer donosi više fizičkog vežbanja i jer je vazduh čistiji za sve, a doprinosi i ekonomskom rastu otvaranjem novih, „zelenih radnih mesta“ i podsticanjem „cirkularne ekonomije“.

IZVOR: balkans.aljazeera.net

Komentari