Dizajniranje ulica za ljude, ne samo za automobile

/ 30.09.2013
U San Francisku, kola udare tri pešaka svakog dana. "Naše ulice treba da budu dizajnirane da budu bezbednije od ovog, i mi mislimo da kroz taj proces one mogu takođe da postanu praktičniji javni prostori koji mogu da obogate naše urbano življenje." - prenosi Good Design.

Šta ako ulicu samu po sebi  počnemo da posmatramo kao neotkriveni javni prostor-park, koji obogaćuje i poboljšava življenje u gusto naseljenim gradskim zonama? Ulice mogu biti i tkivo koje povezuje i odredišta u jednom, a ne samo prostori koje prelazimo na putu negde drugde. Proširenje ivičnjaka proširuje i trotoar na pešačkim prelazima da bi pešake stavilo u vidljiviji položaj, ulazeći u ono što se smatra delom ulice. Konačni cilj je učiniti pešake vidljivijim za vozače.

full_1379451786intersectionfromcar1000px

Prva zamisao Good Design ekipe je bila da ivičnjak bude modifikovan da zaštiti pešaka na mestima gde je ranjiviji. Ova zaštitna zona takođe može da sadrži i zasade biljaka i klupe da bi obogatila nove javne prostore nastale na raskrsnicama. Takođe smo shvatili da ako se sagradi na nizu raskrsnica, ovaj element infrastrukture može da podstakne izgradnju široke mreže koja bi objedinila ulično iskustvo pešaka, stvorila zelene konekcije sa lokalnim parkovima i dala značenje i specifičan izraz lokalnoj zajednici.

full_1379527497intersectionaerial1000px

Kao test izabrali su šest blokova Divisadero ulice. Duž puta, svaka raskrsnica ima proširenja ivičnjaka i ivičnjaci se podižu da stvore ‘’grebene’’ kako bi zaštitili pešake, istovremeno omogućavajući zasade i klupe na javnom prostoru.  Novi pešački prelaz prostire se kroz ulice da signalizira da je to mesto i za vozila i za pešake. Srednja traka je integrisana da stvori sponu duž ulice do sledeće raskrsnice, i kontinuirana strategija sađenja biljaka povezuje ulice sa okolnim parkovima. Zasadi na uglovima i i srednjim trakama se uređuju kao zajedničke bašte i podstiču raznolikost.
187828_orig
Ni nama u Beogradu ne nedostaje kreativnih pešačkih prelaza – ali koliko pažnje se posvećuje bezbednosti ovih pešačkih prelaza? Najlepši primer jesu „zebre“ na rasrksnici Višnjićeve i Gospodar Jevremove ulice, koje se redovno obnavljaju. Najnoviji kreativni pešački prelaz nalazi se kod raskrsnice Dalmatinske ulice i Ul. Dr Dragoslava Popovića, koji je obeležen u akciji „za lepši, bezbedniji, čistiji svet, Evorpu, Srbiju, Beograd, Palilulu“.
Izvor: Beociklizacija
Komentari