Biciklističke konzole na Brankovom mostu? Što da ne?

Brankov most je jedan od najopterećenijih mostova u gradu, on povezuje centar Starog grada sa centom Novog Beograda, ako ne za motorni saobraćaj on je svakako najopterećeniji most za pešački i biciklistički saobraćaj.

Pešačko biciklistička staza sa nizvodne strane je u jako lošem stanju, ali se više koristi zato što se nadovezuje na tačke atrakcija na obe obale koje privljače korisnike, ali i manji broj prelazaka pešačkih prelaza sa semaforima. Sa druge, uzvodne strane, pešačko biciklistička staza je u znatno boljem stanju i šira je (prisetimo se da je godinama bila zatvorena zbog rekonstrukcije), ali doći do nje iziskuje čekanje na semaforima. Veza sa stazom koja ide uz reku od Sportskog centra 25. Maj do Ade Ciganlije je uz pomoć lifta koji ima pauzu i ograničeno radno vreme!?

Naš predlog predviđa da se na postojeću konstrukciju obesi i konzolno ankeruje staza koja bi se nalazila ispod pešačko biciklističkih staza na mostu i tako delimično bila zaštićena od atmosferskih prilika, na krajevima mosta sa obe strane nalazile bi se spiralne rampe koje bi se kačile na postojeće biciklističke staze koje se nalaze sa obe obale reke (lift bi se u tom slučaju razmontirao i postavio na drugu lokaciju; ako se bude više ulagalo u biciklističku infrastrukturu svakako će postojati potreba za liftom radi savladavanja visinskih razlika posebno na opštinama Čukarica, Savski Venac i Rakovica). Druga bitna veza je povezivanje konzolne staze obešene o most sa gornjom kotom terena. Tu nastaje problem, pošto stari piloni mosta podležu zaštiti kao kulturno dobro, te se mora izabrati rešenje koje neće narušiti estetiku stare kamene konstrukcije. Za potrebe rešavanja ovog problema, kao i same konstrukcije konzola na mostu, potrebno je raspisati arhitektonski konkurs, na kome će se iznaći najbolje i najinovativnije kako oblikovno-estetsko, tako i saobraćajno rešenje za ovu lokaciju.

Što se postojeće biciklističke infrastrukturne mreže tiče ona na Novom Beogradu treba da se proširi i na desnu stranu Bulevara Mihajla Pupina uz tržni centar Ušće i palatu SIV do Zemuna, a na drugoj obali treba napraviti brzu vezu do Trga Republike i Terazija.

Razdvajanje biciklističkog i prešačkog saobraćaja sa površine Brankovog mosta je neophodno stoga što se sve više sadržaja pravi na obe obale što će u jednom trenutku usloviti i dosta masoviji prelazak mosta od strane pešaka i biciklista, a kapaciteti nisu dovoljni da podrže taj intenzitet i stvarali bi se česti konflikti. Takođe treba postojati i brza alternativa za prelazak mosta posebno radi rasterećenja istog od prezagušenosti motornim saobraćajem.

Izvor: uzb.rs

Komentari