Za rasterećenje saobraćaja

Doneta odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala

Skupština Beograda donela je juče Odluku o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada. Mesta na kojima će se postavljati stanice biće utvrđena planom koji će doneti Skupština grada na period od sedam godina. Cilj te odluke, kako je obrazložio član Gradskog veća Momčilo Culić, jeste rasterećenje saobraćaja, očuvanje životne sredine i promovisanje zelene hijerarhije među učesnicima u saobraćaju.

-Odluka je značajna i sa turističkog aspekta jer na ovaj način Beograd staje u ravan sa evropskim gradovima koji imaju tu vrstu prevoza. U skladu je i sa projektom IME, kojim je predviđeno stvaranje mreže biciklističkih prava staza istakaoje Culić.

On je dodao da će stanice biti postavljene pod istim uslovima svuda gradu, korisnik mesta za postavljanje biraće se na osnovu javnog konkursa. Radi ekonomičnosti bolje kontrole, biraće se jedan korisnik.

Stanica za iznajmljivanje bicikla je montažno-demonta- žni objekat privremenog karaktera moći će da se postavi na javnim saobraćajnim povr- šinama, trgovima, javnim zelenim površinama javnim površinama blokova.

Izvor: danas.rs

Komentari