Biciklistička udruženja zahtevaju izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

, / 15.06.2015
Biciklistička udruženja iz Šapca, Novog Sada, Niša i Beograda sastavila su predlog za izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Predlozi imaju za cilj da uklone nejasnoće iz postojećeg zakona, uvedu rešenja koja povećavaju bezbednost biciklista i biciklistkinja a samim tim i njihov broj, ali i spreče uvođenje rešenja sa potencijalno veoma štetnim posledicama

Predstavnici udruženja napominju da su sa rešenjima za koja se oni zalažu donosioci odluka već upoznati na javnim raspravama, konferencijama, seminarima i prezentacijama stranih stručnjaka u našoj zemlji. Umesto podrške naišli su na nerazumevanje za kvalitetne predloge i ignorisanje upozorenja o opasnim posledicama od strane onih koji treba da pokažu najviše podrške za povećanje bezbednosti građana i građanki koji se prevoze biciklima.

U prepiskama koje su do sada vođene sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova biciklistička udruženja nisu dobila odgovore o osnovama na kojima se zasnivaju predlozi MUP-a koji treba da utiču na položaj biciklista i biciklistkinja u saobraćaju. Pored toga, naročito zabrinjava istrajavanje na uvođenju mere obaveznih svetloodbojnih prsluka za koju je u svetu dokazano da je štetna i neefikasna. Protiv ovog rešenja apelovala je ne samo domaća biciklistička zajednica već i Evropska biciklistička federacija i regionalna CIVINET mreža. Sa druge strane, predložene mere koje povećavaju bezbednost i efikasnost biciklističkog saobraćaja se ignorišu a postojeće mere za postizanje bezbednosti u saobraćaju se ne primenjuju.

Biciklistička udruženja zahtevaju da se u zakon obavezno uvedu sledeće mere koje pozitivno utiču na bezbednost biciklista: regulisanje kretanja biciklista u jednosmernim ulicama u kontra smeru, obavezno rastojanje prilikom preticanja biciklista, biciklistička zaustavna linija, autobuske žute trake za bicikliste, mešovite pešačko-biciklističke staze, pojam biciklističke ulice, kao i još nekoliko rešenja koja se direktno odnose na potrebe biciklističke zajednice i povećanje bezbednosti saobraćaja.

U toku sledeće nedelje biciklisti će javnosti detaljno predstaviti argumente o efikasnosti i bezbednosti predloga na nizu javnih događaja, dok će odluka o eventualnim protestima biti doneta u skladu sa razvojem situacije.

Ističemo da je usvajanje predloženih mera i odbacivanje predloženih problematičnih rešenja ključ za omogućavanje svakodnevnog bezbednog korišćenja bicikla u saobraćaju.

Potpisnici zahteva: Vozi Ulice, Novosadska biciklistička inicijativa, Niška saobraćajna unija, Karavan tim, Ulice za bicikliste, Bajsologija, Ciklo Svet Srbija.

Bajsologija.rs

Komentari