Vlada usvojila! Registracija trotineta košta tačno 2.060 dinara!

, / 10.04.2024
Vlada Srbije usvojila je dopunjenu Uredbu o o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja, koja predviđa cenu usluge izdavanja nalepnice za laka električna vozila - trotinete od 1.560 dinara i obrasca nalepnice od 500 dinara, objavljeno je u Službenom glasniku.

Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je da je poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena definicija “lakog električnog vozila” i da su na taj način “trotineti” prepoznati u zakonodavstvu i da će samo vozila koja ispunjavaju propisane uslove moći će da se koriste na srpskim putevima.

– Počeo je sa punom primenom pravilnika načinu izdavanja, vođenju evidencija, načinu postavljanja i izgledu nalepnice za trotinete. AMS je se javio na javni poziv i sa svojom mrežom od 152 poslovnice na teritoriji Republike Srbije će realizovati ove poslove u ime Agencije. Dakle, u sve te 152 poslovnice, spisak tih poslovnica sa adresama možete pogledati na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja – rekao je Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Rok za registraciju do 15. juna

Uz zahtev, pored tehničke dokumentacije, prilaže se očitana lična karta za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica, izjava propisana pravilnikom, na propisanom obrascu i dokaz u uplaćenoj naknadi za izdavanje nalepnice u iznosu od 2.060 dinara, od čega cena usluge izdavanja nalepnice iznosi 1.560 dinara, dok cena obrasca nalepnice iznosi 500 dinara.

Procedura registracije, kako kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja traje svega 15 minuta.

– Ukoliko žele da učestvuju saobraćaju, neki rok je 15. jun, svako ima propisanu dokumentaciju, podnese dokumentaciju i zahtev, i izjavu jednu da je ta tehnička dokumentacija od tog vozila, može to da završi za 15-20 minuta. Tako da mi procenjujemo da neće biti problema u vezi sa tim – kaže Ilić.

Vozači trotineta ranjiva kategorija u saobraćaju

Ilić naglašava da je važno imati ovakav zakon jer vozači trotineta spadaju u ugroženu kategoriju učesnika u saobraćaju

– Mi to zovemo ranjiva kategorija, dakle vrlo lako se mogu povrediti. U tom smislu, kroz diskusiju o izmenama zakona, došli smo do neke granice koju smo nazvali prihvatljiva granica rizika. To podrazumeva da taj trotinet ne treba da ima više od 0,6 kW, da mu je nominalna brzina 25 km na čas ograničena i da mu težina nije veća od 35 kg. U tom smislu, sve ovo što smo doneli kroz ove pravilnike i zakone, želimo da zaista na terenu i bude tako i da naši vozači trotineta budu bezbedni. Sve ove dokumentacije i evidencije su važne da bi na kraju krajeva i saobraćajna policija mogla da kontroliše i da sve bude kako treba – rekao je Ilić za TV Prva.

Izvor: blic.rs / Marija Lekić

Komentari