Štelovanja prednjeg i zadnjeg menjača

, / 03.10.2013
Sigurni smo da je većini vas štelovanje menjača zadalo glavobolju, a pogotovo kada je reč o prednjem menjaču. Pokušaćemo da vam objasnimo kako da naštelujete menjač (prednji, zadnji), sa manje glavobolje.

Preduslov svega je da ste bar malo upoznati kako oba menjač-a funkcionišu, i koji su njihovi delovi.

Počnimo prvo od prednjeg menjač-a

 

shimano-di2-front-derailleur

 

– Sajlu u koliko je zategnuta otegnite, tako što će te odviti šraf koji je drži napetom.
– Menjač zašrafiti na ram(u koliko nije već na ramu), po pravilu bi trebalo da od najveće šajbne do korpe menjača bude oko 3mm u visinu, naravno odstupanja su dozvoljena ali ne prevelika.
– Odpustite skroz sajlu na šifteru, tako što ćete isklikćati u najniži stepen, okrećite plastični šraf u pravcu kazaljke na satu dokle god može da se okreće. Time ste sajlu skroz olabavili.
– Uzmite krstasti šrafciger, sada ćemo se igrati sa onim šrafićima koji ograničavaju rad menjača. Prvo ćemo odrediti najniži stepen, tako što ćete lanac prebaciti u najmanju brzinu nazad, tj najveći lančanik, a napred u najmanju šajbnu kao i što stoji. Zatim okrećite šraf koji je obeležen sa L(low) suprotno od kazaljke na satu, tako da kada okrećete pedale lanac ne zakačinje o korpu menjača, i to onu koja je bliža ramu.
– Kada ste postigli da lanac tokom okretanja nigde ne kači zategnite sajlu zavrtanjem šrafa koji je drži namenjač-u.
– Prebacite pozadi u najveću brzinu(najmanji lančanik) a napred u najveću šajbnu. Nebi trebalo da lanac zakačinje stranu korpe menjača koja je bliža vama. U koliko lanac zapinje, okretanjem šrafa H(high) suprotno od kazaljke na satu, odvajate korpu menjač-a od lanca ka vama.
– Kada ste završili sa štelovanjem high šrafa, prebacite sada brzinu tako da vam je lanac u srednjem lančaniku napred.
– Pozadi menjajte brzine od najveće ka najmanjoj i obrnuto, u koliko lanac u nekoj od brzina tare o korpu menjača, okretanjem plastičnog šrafa na šifteru u jednom ili drugom pravcu, regulišete sitna odstupanja u radu menjača.

Štelovanje zadnjeg menjača:

 

zadnji-menjac

– U koliko je sajla zategnuta otegnite je, odvijanjem šrafa koji je drži zategnutom.
– Isklikćite šifter u najvišu brzinu.
– Prvo određujemo najvišu brzinu, okretanjem šrafa H(high) suprotno od kazaljke na satu, treba da dovedom u ravnu točkiće menjača, sa najmanjim lančanikom.
– Sledeće je da odredimo najmanju brzinu, rukom gurajte menjač(pošto sajlu još niste zategli) tako da lanac dovedete do najvećeg lančanika, zavrnite šraf L(low) u pravcu kazaljke na satu, tako da kao i u predhodnom slučaju, točkići menjača budu u ravni sa najvećim lančanikom.
– Par puta rukom isprebacujte brzine od najveće ka najmanjoj i obrnuta, da se uverite da lanac ne spada ni u jednom trenutku preko granice koje ste zadali štelovanjem šrafova od malopre.
– Ako je sve kako treba zategnite sajlu za menjač.
– Okretanjem pedale i prebacivanjem brzina(šifterom) treba da lanac lepo klizi sa brzine na brzinu, u koliko ne prebacuje glatko, okretanjem šrafa na šifteru (kod nekih modela i na samom menjaču postoji plastični šraf kao na šifteru) okrećete u pravcu u kome menjač ne prebacuje kako treba. Od niže ka višoj šraf okrećite u levu stranu, od niže ka višoj u desnu stranu.

Izvor: ebajks

Komentari