Rđavi most u predgrađu Haga

, / 05.05.2014
Biciklistički mostovi nisu retkost u Holandiji, ali nijedan od njih nije rđav i svi vode negde. Ovo je priča o tome šta može da se desi kada se „pretera“ sa projektovanjem biciklističke infrastrukture, odnosno kada biciklistička infrastruktura požuri u odnosu na razvoj gradova.

Most se nalazi u Zutermeru  i trebalo bi da spaja istočni deo grada sa prirodnim rezervatom  Novi Driemanspolder. Krajem prošle godine bivši gradonačelnik Jan Vaijer je otvorio ovaj most koji će ubuduće nositi njegovo ime. Međutim, Novi Driemanspolder je, zbog smanjena budžeta i odlaganja radova, još uvek poljoprivredno područje sa neobrađenim poljima. Radovi na pretvaranju ovog područja u prirodni rezervat bi trebalo da počnu 2016. godine. Upravo zbog toga oko mosta se nalazi ograda i improvizovane staze koje spajaju most sa već postojećim stazama. Iako za sada most ne vodi nigde, mnogi ljudi ga koriste u rekreativne svrhe.

most 1

„Burgemeester Jan Waaijerbrug“, kako je i zvanično ime ovog mosta , projektovao je holandski arhitekta Sib van Breda. Njemu je kao inspiracija za ovaj most bila slika holandskog umetnika iz sedamnaestog veka Majnderta Hobeme, koji je naslikao aleju sa visokim i vitkim drvećem. Radni naziv celog projekta je bio „Hobbema 2.0“. Slika koja je poslužila kao inspiracija je „Aleja kod Midelharnisa“ koja se nalazi u Nacionalnoj galeriji u Londonu.

Most3

Most je dug oko 220 metara, a na najužem delu je širok oko pet metara. Visina i širina variraju u zavisnosti od dela mosta. Rđa koja je karakteristična za tu vrstu čelika ne šteti mostu, nego stvara zaštitni sloj te mostu nije potrebno posebno održavanje. Rasveta je usmerena ka dole, a pokreće se solarnim panelima koji se nalaze na samim stubovima.Tako se stvara 2,5 puta više energije nego što je potrebno za osvetljenje mosta pa se višak šalje u električnu mrežu. Elementi mosta su prvobitno napravljeni u fabrici, a zatim su premešteni na samu lokaciju gde su spojeni. Ceo projekat je koštao 7 miliona evra.

Iako bi ovaj biciklistički most mogao da postane simbol grada, možda je, kako navode na blogu Bicycle Dutch, ipak sagrađen prerano.

Aleksandra Ivanković/bajsologija.rs

Komentari