Prvi regionalni forum cikloturizma

, / 23.02.2018
Sremska Mitrovica – Prvi regionalnu forum cikloturizma „Biciklističke rute u mreži evropskih kulturnih i turističkih puteva“, u organizaciji Nacionalnog centra za cikloturizam (NCC) iz Sremske Mitrovice održaće se 05. maja u Kongresnom centru Andrevlje CePTOR na Fruškoj gori.

Cikloturizam odnosno biciklistički turizam, poslednjih godina doživljava izuzetan uspon kako u Evropi, tako i u Srbiji, u skladu sa željama, potrebama i navikama savremenog turiste koji želi novu vrstu odmora. Savremeni turista želi da svoj odmor provede aktivno, da tokom boravka u odabranoj turističkoj destinaciji učestvuje u životu lokalne zajednice i razvoja sopstvenog interesovanja na bazi autentičnosti destinacije.

Od svih evropskih ruta kroz Srbiju prolaze tri. EuroVelo 6, 11 i 13, dok kroz Vojvodinu prolazi još i Kanalska ruta (DTD) i Ruta Srem…

Cikloturizam, kao tržišna niša, može biti značajan u proširenju turističke ponude Srbije sa aspekta ravnomernijeg korišćenja postojećih kapaciteta, vansezonskog turizma ili produženja sezone na popularnim turističkim destinacijama. Takođe, cikloturizam značajno doprinosi razvoju održivog turizma jer ovakav vid transporta ne zagađuje životnu sredinu.

Pored prikupljenih iskustava o postojećem stanju te sublimiranja poteškoća s predlozima njihovog otklanjanja i poboljšanja, glavni ciljevi foruma su pored stvaranja konsenzusa o važnosti razvoja cikloturizma u regionu i:
– promovisanje biciklizma kao jednog od najboljih načina održivog razvoja turizma,
– demonstriranje ekonomske dobiti od cikloturizma za lokalne ekonomije,
– promovisanje biciklizma kao zdravog načina života,
– promovisanje kulturne razmene sa zemljama regiona,
– ohrabrivanje regionalne saradnje, postavljanje zajedničkih standarda u
biciklističkoj infrastrukturi i informatici,
– razmena iskustava u standardima za obezbeđenje infrastrukture za bicikliste,
– promovisanje biciklističkih staza u zaštićenim prirodnim dobrima,
– kako do bespovratnih sredestava EU namenjenim programima razvoja cikloturizma,
– promovisanje potrebe za uvođenjem novog osiguranja koje bi obuhvatalo kako osiguranje bicikla kao prevoznog sredstva, tako i vozača bicikla – bicikliste,
– bike & bed smeštaj, agencije i usluge – mogućnost razvoja ponude za cikloturiste,
– uloga lokalne zajednice na razvoj ciklo i ruralnog turizma,
– pridobijanje medija za dobijanje više prostora za promociju cikloturizma…

NAMENA FORUMA
Forum je namenjen proizvođačima i prodavcima bicikala i opreme, turističkim organizacijama i agencijama, biciklističkim udruženjima i klubovima, lokalnim samoupravama, zavodima za zaštitu prirode, nacionalnim parkovima, naučnim i stručnim institucijama, osiguravajućim društvima, regionalnim razvojnim agencijama, komorama, hotelima, medijima…

KOTIZACIJA
Kotizacija za udruženja biciklista i klubove je 5.000 dinara, a 10.000 dinara za sve ostale učesnike. Dodatni popust od 10% – za drugog, trećeg i…. prijavljenog.

U cenu je uključeno: učešće na Regionalnom forumu od 10 do 18,00h, propratni materijali, jutarnja kafa/čaj, osveženje tokom pauze, zajednički ručak, druženje uz pivo i… Mogućnost da postavite svoj baner u sali i donesete svoj promo materijal.

Prijavu za učešće na Forumu i uplatu kotizacije treba izvršiti najkasnije do 05 aprila 2018. godine na žiro račun NACIONALNI CENTAR ZA CIKLOTURIZAM –
Sremska Mitrovica, sa naznakom „Kotizacija za forum“.
Račun za uplatu (dinarski): 160-307037-77 / Banca Intesa, Beograd
Račun za uplatu (devizni): 005544-00-508-0002890. 3 / Banca Intesa, Beograd

LOKACIJA CENTRA
Centar se nalazi na Fruškoj gori. Oko 110 km je udaljen od Beograda i 30 km od Novog Sada, na nadmorskoj visini od oko 300 metara.

NACIONALNI CENTAR ZA CIKLOTURIZAM
Bosutski put 78, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija
Mob. +381/64-39-24-977
E-mail: info.cyclingtourism@gmail. com, www.cyclingtourism.rs

KAKO STIĆI DO CENTRA – GPS KOORDINATE
Kongresni centar Andrevlje CePTOR nalazi se prema GPS koordinatama na:
45.1738390000 (Širine/Latitude)
19.6461010000 (Dužine/Longitude)

Izvor: ozon.rs

Komentari