Od koga će Pošta kupiti elektrobicikle: Dodeljen ugovor od 58,8 miliona dinara

, / 06.04.2022
Pošta Srbije dodelila je ugovor za nabavku 260 elektrobicikala firmi SIT SYSTEMS iz Beograda. Ugovor je vredan 58.838.000 dinara bez PDV-a.

To bi značilo da jedna elektrobicikl košta oko 226.000 dinara (1900 evra), bez PDV-a.

Na sajtu firme Sit systems se navodi da su među njihovim klijentima EPS, Telekom Srbija, Narodna banka Srbije, Aerodrom Nikola Tesla, Ambasada SAD, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, NIS, Republički fond za zdravstveno osiguranje, JKP “Zelenilo Beograd”.

Firma je u 2020. godini imala poslovni prihod od 193,48 miliona dinara. U odnosu na 2014. godinu poslovni prihod firme Sit systems uvećan je skoro 20 puta (u 2014. godini iznosio je 9,9 miliona dinara).

Sit systems je osnovan 2010. godine, a pretežna delatnost firme je “nespecijalizova trgovina na veliko”.

Pored firme “Sit systems” ponudu za elektorbicikle Pošta je dobila i od grupa ponuđača E Prime iz Beograda i preduzeća za proizvodnju i promet “Paraleks” iz Leštana. Te firme su ponudile da obezbedi bicikle za 51,87 miliona dinara.

Međutim, njihova ponuda je odbijena kao neprhvatljiva jer se na dostavljem uzorku elektrobicikla na prednjem i zadnjem uređaju za svetlosnu signalizaciju nalaze izmenjive baterije Zinc Chloride, koje nisu alkalne, što nije u skladu sa tehničkom specifikacijom (Pošta je zahtevala da se uređaji za signalizaciju napajaju preko alkalne električne baterije).

Na uzorku koji je dostavila ta grupa ponuđača nedostaju i dva katadioptera na prednjem točku, a ni unutrašnjost torbe za pritljag nije ojačana zidovima od polipropilena, što je takođe zahtevano tehničkom specifikacijom.

Detaljna tehnička specifikacija

Pošta je u tehničkoj specifikaciji detaljno navela karakteristike i elemente koje treba da poseduje novo prevozno sredstvo koje nabavlja.

Između ostalog je tražila da elektromotor pomoćnog električnog pogona bude smešten u srednjem pogonu, da ram bude “ženski”, izrađen od aluminijuma, napravljem od ovalnih cevi debelih zidova.

Pošta je tražila i da menjanje brzina bude nezavisno od okretanja pedala, brzine se mogu menjati bez okretanja pedala, stojeći ili u toku vožnje.

Od zainteresovanih ponuđača je, u međuvremenu, pristiglo više zahteva za pojašnjem tehničke dokumentacije, a Pošta je neke od  sugestije usvojila i izmenila konkursnu dokumentaciju. 

Zainteresovane firme su, između ostalog, pitale zašto Pošta “ograničava broj dozvoljenih brzina na tačno tri” ili zašto “zahteva da serijski broj rama mora biti pozicioniran na vidljivom mestu sa gornje strane rama”.  

“Namena elektrobicikala je dostavno vozilo, a ne trkačko, i nije plan da se koristi na velikim usponima ni da se voze pri većim brzinama”, navela je Pošta i ostala pri ovom zahetvu.

“Tačno 3 brzine su se ispostavile kao najbolje rešenje kod teretnih bicikala, i svi proizvođači preporučuju te menjače”, naveo je Naručilac.

Pošta je nedavno dodelila i ugovor za nabavku mopeda, firmi P.G.S. Motori. Ugovor o javnoj nabavci, dodeljen ovoj kompaniji, vredan je 395,24 miliona dinara (bez PDV-a).

Tokom 2021. godine Pošta je oglasila niz javnih nabavki, od softvera, mopeda, bicikala do poklopaca za kutije.

V.d . direktora Pošte Zoran Đorđević je početkom juna 2021 najavio zamenu voznog parka ekološkim vozilima na električni i hibridni pogon, nove uniforme za zaposlene, kao i uvođenje paketomata.

IZVOR: novaekonomija.rs      FOTO:Shutterstock

Komentari