BICIKLISTI PREKO BRANKOVOG MOSTA TEK 2018. Radovi vredni 210 miliona dinara počeće ovog leta

Sanacija pešačke staze na Brankovom mostu, po svemu sudeći, biće gotova tek početkom 2018. godine.

JP „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda” zaključila je danas ugovor za radove vredne 210 miliona dinara, a kompletan posao izvođač treba da završi za devet meseci od dana uvođenja u posao.

Najpre će biti urađeno idejno rešenje kako bi se pribavili lokacijski uslovi, a zatim sledi izrada glavne projektne sveske za potrebe dobijanja odobrenja za izvođenje radova koji bi trebalo da počnu tokom leta. Brankov most se neće zatvarati za saobraćaj, već će izvođač biti dužan da izradi projekat regulacije koji će definisati odvijanje saobraćaja u toku izvođenja radova. Vozačima će svakako biti potrebno strpljenje, jer će se protočnost mosta smanjiti u pojedinim trenucima, kada će biti neophodno zatvaranje neke od saobraćajnih traka – istakao je glavni gradski urbanista Milutin Folić.

Ukoliko radovi počnu tokom leta, a rok za njihov završetak je devet meseci, jasno je da će pešaci preko Brankovog mosta moći tek na proleće 2018. Ipak, oni bi mogli da krenu i ranije pošto glavni gradski urbanista nije objasnio da se devet meseci odnosi na kompletan rok, sa sve pribavljanjem dozvola, dok bi sami radovi trajali šest meseci.

Folić je dodao da je pre tri godine urađena detaljna analiza stanja pešačke staze i da je tada konstatovano da su oštećenja čelične konstrukcije i betonskih ploča dosta teška i da se ova oštećenja ne mogu popraviti uobičajenoim održavanjem, već je neophodna izrada projekta za rekonstrukciju pešačke staze na uzvodnoj strani mosta.


Projektom je predviđeno da se zameni 432 metra staze sa ogradom, kao i ivičnjak između pešačke staze i kolovoza. Izradiće se potpuno nova pešačka staza sa konzolama i ivičnjakom, dok će se ograda demontirati, sanirati i ponovo ugraditi, s tim što će biti podignuta na odgovarajuću visinu od 1,2 metra zbog biciklista koji značajno koriste Brankov most i koji su nam apsolutni prioritet – rekao je Folić i dodao da će se servisirati reviziona kolica, koja se pomoću točkova pomeraju duž pešačke staze i služe za održavanje spoljnih delova mosta. Biće ugrađeno oko 350 tona novih čeličnih konstrukcija, a sav čelik i prateći materijali koji se budu ugradili odgovaraće standardima EU.

OBNOVLJEN 1956. GODINE

Brankov most je obnovljen 1956. godine na stubovima ranijeg Mosta kralja Aleksandra, koji je srušen u Drugom svetskom ratu. Zbog razvoja grada na levoj obali Save, od 1974. do 1978. godine izgrađena je nova konstrukcija na nizvodnoj strani mosta koja je imala istu siluetu i statički sistem.

IZVOR: blic.rs

Komentari