Ima li biciklista u Boru?

Da na samom početku odgovorim na pitanje iz naslova teksta koji je pred Vama. Biciklisti u Boru svakako postoje! I to svih generacija i uzrasta. Dovoljno je samo pogledati ulice Moše Pijade i Kralja Petra I kada su zatvorene za motorni saobraćaj. Takođe, treba prošetati do Crnovrške pruge ili poći do Borskog jezera kako bi se videlo da postoje i da ih je sve više. Najviše biciklista ima među našim mlađim sugrađanima što je pozitivan trend koji svakako treba podržati i stimulisati. Jedini koji bicikliste ne vide su donosioci odluka i kreatori sistema u Gradskoj upravi Bor!

Zabrinjavajući podatak je, da je u proteklih pet godina u Boru  povređeno 12 biciklista, dok je jedan naš sugrađanin smrtno stradao. Ovaj podatak je trebao da pokrene donosioce odluka u Gradskoj upravi da preduzmu adekvatne mere i akcije kako bi se broj povređenih i smrtno stradalih biciklista smanjio. Međutim nije preduzeteo ništa!

Da bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je sagledavanje celokupne ulične mreže grada Bora i preduzimanje niza saobraćajno-regulativnih, građevinskih, urbanističkih i arhitektonskih mera čiji bi cilj bio formiranja jedinstvenog i bezbednog prostora dostupnog za sve korisnike.

Takođe, veliki problem predstavlja što grad Bor nema jedinstven rukovodeći dokument u vidu Strategije za bezbednost saobraćaja i Plana održive urbane mobilnosti, koji se, u smislu saobraćajne politike, sveobuhvatno bave principima biciklističkog saobraćaja i svim njegovim aspektima i koji daju smernice za njegov razvoj sa konkretno postavljenim ciljevima.

Inicijative koje su izložene u tekstu i pomenuti projekat se vezuju za ciljeve dekade bezbednosti saobraćaja 2021. do 2031. proglašene od strane Ujedinjenih nacija. I za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Izvor: sigurnestaze.com

Komentari