Biciklom ne smete na trotoar! Gde smete, to niko ne zna: Šta nam još donosi novi zakon o saobraćaju?

Problem je, međutim, što bi mogli da budu kažnjeni čak i ako poštuju propise jer su dve zakonske odredbe kontradiktorne.

Zakon o saobraćaju nalaže da biciklista treba da se kreće isključivo stazom predviđenom za bicikliste. Ako toga nema, sme da koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza.

Ovo, ipak, ne važi kada je u pitanju žuta traka jer propisi kažu da je rezervisana isključivo za vozila javnog prevoza i taksiste.

Dakle, ukoliko postoji žuta traka, biciklista će svakako kršiti propise jer ili će voziti njom ili će biti od ivice kolovoza udaljen više od metra. Oba kriterijuma je nemoguće ispuniti.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da bi ove odredbe trebalo usaglasiti, a dotad poručuje da bi biciklisti ipak trebalo da se drže pravila desne strane, pa makar vozili i žutom trakom.

– S obzirom na to da se odredba o žutoj traci odnosi na protočost, a odredba o kretanju uz desnu ivicu kolovoza na bezbednost, mislim da ova druga ima veći značaj i snagu. Veoma je opasno stavljati bicikliste u sendvič između autobusa i, recimo, kamiona u srednjoj traci i mislim da će to morati da se menja – rekao je Okanović.

Zakonom su propisane tri površine kojima biciklisti mogu da voze.

– Biciklistička staza je namenjena isključivo za kretanje bicikala. Ograničenje brzine je do 35 km na čas. Da li je iko ikada merio kolikom se brzinom kreće biciklista nije poznato, ali biste za ovaj prekršaj mogli da platite 3.000 dinara. Biciklista je dužan i da se drži desne strane jer bi, u suprotnom, mogao da bude kažnjen sa 5.000 dinara.

– Pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista i tu je ograničenje do 10 km na čas, a kazna za prekoračenje isti kao u prethodnom slučaju.

– Biciklistička traka (na kolovozu) saobraćajna je traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala. I ovde važi pravilo desne strane, a kazna je 20.000-40.000 dinara.

Ne mogu preko pešačkog

Biciklista mora da siđe sa bicikla da bi prešao preko pešačkog prelaza. Za nepoštovanje je propisana novčana kazna od 5.000 dinara.

Izvor: espreso.rs

Komentari