Uvid u plan izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova

, / 26.06.2019
Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIa reda broj 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom.

avni uvid u Materijal za izradu Prostorni plan područja posebne namene državnog puta IIa reda broj 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom održaće se, u trajanju od 15 dana, od danas do 10. jula ove godine.

Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene pogledajte ovde.

Izvor: energetskiportal.rsMilisav Pajević

Komentari