Kako podesiti visinu sica na biciklu?

/ 21.02.2013
Sic je na pravoj visini za vas onda kada sedeći na biciklu možete petom dohvatiti i pomerati pedalu kada se ona nalazi u donjem položaju.

Za određivanje visine sica na biciklu uslovno možemo reći da postoje dva načina. Prvi, odokativni i drugi, matematički precizan.

Sic je na pravoj visini za vas onda kada sedeći na biciklu možete petom dohvatiti i pomerati pedalu kada se ona nalazi u donjem položaju.

Naravno, kao i za odredivanje veličine rama, i za određivanje visine sica postoji matematička formula. To je Greg LeMond metod određivanja visine sica. Prvo izmerimo visinu između međunožja i poda, a onda to pomnozimo sa 0,883. Na taj način dobijemo rastojanje između osovine srednjeg pogona i gornje površine sica.

Bane Grković/bajsologija.rs

Komentari