Ciklo Svet Srbija

/ 22.02.2013

Ciklo Svet Srbija je registrovana nevladina, neprofitna organizacija koja oko sebe okuplja ljubitelje sporta i prirode, a pre svega bicikliste. Trenutno ova organizacija okuplja oko stotinak članova sa tendecijom porasta.

Osnovni cilj ove organizacije je afirmacija biciklizma kao rekreativnog sporta, bicikla kao prevoznog sredstva, biciklističkog turizma, a u urbanim sredinama kao način odlaska u prirodu i upoznavanje sa lepotama koje nas okružuju.

Za nekoliko godina postojanja, Ciklo Svet Srbija je bila organizator više biciklističkih manifestacija, koje su kod ljubitelja biciklizma nailazile na izuzetno dobar odziv, a o čemu su izveštavali i mediji. Vožnje su uglavnom organizovane do lokacija u blizini Beograda, gde su učesnici mogli da vide i nauče nešto novo.

U ovim našim aktivnostima smo gotovo uvek imali podršku pokrovitelja čija se pomoć sastojala u obezbeđivanju policijske pratnje, medicinske pomoći, osvežavajućih napitaka, sendviča ili plaćanjem elementarih troškova organizacije.

Kao kruna ovogodišnjih aktivnosti jeste organizovan odlazak na Hilandar biciklima, tokom kojeg smo prevezli oko 1000 km i mnogo toga videli i saznali. Naravno, i ova aktivnost je bila podržana i pomognuta od naših prijatelja i pokrovitelja.

bajsologija.rs

Komentari