Izdvajamo 1

Biciklom – celim tokom Dunava

, / 21.12.2016

Težište projektovanja i izgradnje transportne infrastrukture unutar urbanih konglomeracija pomera se sa automobila, vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, koji je u individualnom vlasništvu i koncepta protočnosti automobilskog saobraćaja (koji... Čitaj dalje