Zajednički brdsko-planinskim biciklističkim stazama

, / 20.01.2016
Opštine Golubac i Berzaska, u partnerstvu sa asocijacijom „Bike Attack“ zajednički realizuju projekat „Planinske biciklističke staze u regionu Banata“. Ovaj projekat ima za cilj promociju mauntin-bajk turizma u dunavskoj klisuri i unapređenje saradnje među ljudima koji žive uz rečnu granicu između Srbije i Rumunije.

Promicija projekta održana je juče u Golupcu. Kroz seminare, studijska putovanja, sportska i kulturna dešavanja, namera je da više od 100 mladih iz Rumunije i Srbije prođu zajedničku edukuju i ostvare saradnju u oblasti zaštite životne sredine. Budžet projekta je 260.661 evro, a sufinansiran je od strane Evropske unije.

Projekat se odnosi na razvoj brdsko-planinskog biciklizma u našoj opštini i značajan je zbog ekološkog  pristupa razvoju turizma, rekao je predsednik opštine Golubac, Nebojša Mijović.

„Cilj nam je da se mladi približe u zajedničkoj izgradnji zajednice. Osim razvoja turizma projekat će doprineti daljem razvoju opštine u skladu sa strategijom održivog razvoja. Sa rumunijom realizujemo više projekata iz IPA fondova prekogranične saradnje. Jedan od njih je granični prelaz koji će se nalaziti 3-4 kilometra uzvodno od Golupca. Na taj način unapredićemo brodski saobraćaj i prevoz roba i ljudi na području opštine“, istakao je on.

Predsednik rumunske opštine Berzaska, Petru Forduj rekao je kako imaju 1.000 ideja o načinima kako unaprediti turizam i saradnju u oblasti zaštite životne sredine, kao i da jedva čekaju da se saradnja sa Golupcem nastavi i u drugim projektima.

„Nadam se da ćemo u narednim mesecima videti mlade s obe strane Dunava i svedoćiti bratimljenjima i sklapanju novih prijateljstava. Sa predstavnicima Golupca nameravamo da uradimo druge projekte, pre svega one koji predstavljaju zajedničke strateške ciljeve. Želimo jedinstven turistički brend s kojim ćemo biti prepoznatljivi u Evropi“, istakao je Forduj.

Izvor: boom93.com   

Komentari