Proglašenje pobednika

Sistem bodovanja:
Ekipno:  ukupna pređena kilometraža biciklom ili trotinetom se množi sa 8

ukupna pređena kilometraža električnim biciklom se množi sa 7

ukupna pređena kilometraža pešice ili na rolerima se množi sa 10

ukupan broj bodova se sabira i deli sa brojem takmičara u ekipi

Pobednik takmičenja je ona ekipa koja ima najveći broj osvojenih bodova po takmičaru/ki

Pojedinačno:  ukupna pređena kilometraža biciklom ili trotinerom se množi sa 8

ukupna pređena kilometraža električnim biciklom se množi sa 7

ukupna pređena kilometraža pešice ili na rolerima se množi sa 10

Pobednik u kategoriji bicikli/ trotinet je onaj takmičar/ka koji ima najveći broj osvojenih bodova.

Pobednik u kategoriji pešice/ roleri je onaj takmičar/ka koji ima najveći broj osvojenih bodova.

Proglašenje pobednika:
Ekipno: za prve tri ekipe (kompanija/organizacija) sa najvećim brojem osvojenih bodova po takmičaru/ki (prvo, drugo, treće mesto)
Pojedinačno: takmičar/ka sa najvećim brojem osvojenih bodova
Posebna nagrada: za tim sa najvećim brojem prijavljenih takmičara