Pravilnik takmičenja

Način takmičenja: Ekipno

Broj učesnika: minimum 3 učesnika po kompaniji / organizaciji

Broj ekipa nije ograničen

Trajanje takmičenja: 3 dana (od 19. do 21. septembar 2018. godine, u Evropskoj nedelji mobilnosti)

Mesto održavanja takmičenja: Beograd (za rute od kuće do posla i nazad, NE za sve vožnje u toku dana)

Mehanizam takmičenja:

Kompanije/organizacije prijavljuju ekipe od minimum 3 učesnika koje će taj dan na posao doći biciklom, pešice, trotinetom ili na rolerima. Svaki takmičar/ka obavezan je da na svoj mobilni telefon instalira aplikaciju Samo ne autom, na kojoj će otvoriti profil i koju će aktivirati kada izađe iz stana.

U zavisnosti da li takmičar/ka dolazi na posao biciklom, pešice, trotinetom ili na rolerima odabraće adekvatnu opciju na samom početku aplikacije (opciju bicikl za dolazak na posao biciklom ili trotinetom a opciju pešice za dolazak na posao pešice ili na rolerima).

Aplikacija prati i iscrtava rutu kretnja takmičara/ki, beleži pređenu kilometražu, utrosak co2 kao i potrošnju kalorija. Svaki takmičar/ka je obavezan da skine aplikaciju Samo ne autom posle koje ce dobiti na mail pristup ekipi ya koju će se takmičiti.

Nakon toga se pravi tabela sa pređenom kilometražom takmičara/ki i dodeljuje im se određeni broj bodova po pređenom kilometru, zatim se bodovi sabiraju i proglašavaju timovi i takmičari sa najvećim brojem bodova.

Pre početka samog takmičanja, a najmanje 2 dana ranije, organzacije učesnici su u obavezi da dostave spisak učesnika svojih timova (Ime i prezime, grad, način dolaska na posao)


SISTEM BODOVANjA

⇒ Ekipno: 

  • ukupna pređena kilometraža biciklom ili trotinetom se množi sa 8

  • ukupna pređena kilometraža električnim biciklom se množi sa 7

  • ukupna pređena kilometraža pešice ili na rolerima se množi sa 10

  • ukupan broj bodova se sabira i deli sa brojem takmičara u ekipi

Pobednik takmičenja je ona ekipa koja ima najveći broj osvojenih bodova po takmičaru/ki

⇒ Pojedinačno:

  • ukupna pređena kilometraža biciklom ili trotinerom se množi sa 8

  • ukupna pređena kilometraža električnim biciklom se množi sa 7

  • ukupna pređena kilometraža pešice ili na rolerima se množi sa 10

Pobednik u kategoriji bicikli / trotinet je onaj takmičar/ka koji ima najveći broj osvojenih bodova.

Pobednik u kategoriji pešice / roleri je onaj takmičar/ka koji ima najveći broj osvojenih bodova.

 


PROGLAŠENJE POBEDNIKA

  • Ekipno: za prve tri ekipe (kompanija/organizacija) sa najvećim brojem osvojenih bodova po takmičaru/ki (prvo, drugo, treće mesto)

  • Pojedinačno: takmičar/ka sa najvećim brojem osvojenih bodova

  • Posebna nagrada: za tim sa najvećim brojem prijavljenih takmičara