Mehanizam takmičenja

Kompanije/organizacije prijavljuju ekipe od minimum 3 učesnika koje će taj dan na posao doći biciklom, pešice, trotinetom ili na rolerima. Svaki takmičar/ka obavezan je da na svoj mobilni telefon instalira aplikaciju Strava, na kojoj će otvoriti profil i koju će aktivirati kada izađe iz stana. U zavisnosti da li takmičar/ka dolazi na posao biciklom, pešice, trotinetom ili na rolerima odabraće adekvatnu opciju na samom početku aplikacije (opciju bicikl za dolazak na posao biciklom ili trotinetom a opciju pešice za dolazak na posao pešice ili na rolerima).

Aplikacija prati i iscrtava rutu kretnja takmičara/ki, prosečnu brzinu i maksimalnu brzinu kretanja. Svaki takmičar/ka je obavezan da sa aplikacije Strava zaprati profil “Samo ne autom” preko kog će se imati uvid u pređenu kilometražu svakog takmičara/ke kao i načina na koji je došao na posao (peške, biciklom, na trotinetu ili rolerima). Nakon toga se pravi tabela sa pređenom kilometražom takmičara/ki i dodeljuje im se određeni broj bodova po pređenom kilometru, zatim se bodovi sabiraju i proglašavaju timovi i takmičari sa najvećim brojem bodova.

Pre početka samog takmičanja, a najmanje 2 dana ranije, organzacije učesnici su u obavezi da dostave spisak učesnika svojih timova (Ime i prezime, grad, način dolaska na posao i username na Stravi)