Politika privatnosti

Ko smo mi

Bajsologija je program udruženja A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koji se bavi pitanjima održive urbane mobilnosti.

Adresa: Džordža Vašingtona 54/7
11000 Beograd
Telefon: 011/3225-172; 011/3232-030
Email: office@a11initiative.org

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Bajsologija prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
IP adresa
Pol korisnika

Svrha obrade i pravni osnov

Bajsologija koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Druge svrhe:
Merenje pređene razdaljine u svakodnevnim putovanjima
Bajsologija podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju
Ostala treća lica
Ime i prezime korisnika se vidi na mobilnoj aplikacij u okviru rezultata, na šta korisnik pristaje prihvatanjem ovog dokumenta
Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su Administratori : Zoran Bukvić, Danilo Ćurčić, Vladimir Ćurčić

Zaštita podataka

Bajsologija štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Sistem privilegija i rola

Bajsologija čuva vaše podatBajsologija čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 2 (dve) godine.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Bajsologija ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Bajsologija ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Bajsologija ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Bajsologija na sledeće načine:
Adresa: Džordža Vašingtona 54/7
11000 Beograd
Telefon: 011/3225-172; 011/3232-030
Email: office@a11initiative.org

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.