Pravilnik takmičenja

Način takmičenja: Ekipno

Broj učesnika: minimum 3 učesnika po ekipi / organizaciji

Broj ekipa nije ograničen

Trajanje takmičenja: 1 dan ( 18.05.2017 )

samo-ne-autom-baslovna-web-645

Mehanizamtakmičenja:

Organziacije/poslodavci  prijavljuju ekipe od minimum 3 učesnika koje će taj dan na posao doći biciklom ili pešice. Svaki takmičar obavezan je da na svoj mobilni telefon instalira aplikaciju Strava (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=sr), na kojoj će otvoriti profil i koju će aktivirati kada izadje iz stana. U zavisnosti da li takmičar dolazi na posao biciklom ili pešice, odabraće adekvatnu opciju na samom početku aplikacije.

Aplikacija prati i iscrtava rutu kretnja takmičara, prosečnu brzinu i maksimalnu brzinu kretanja. Svaki takmičar je obavezan da na aplikacije Strava zaprati profil “Samo ne autom” preko kog će se imati uvid u pređenu kilometražu svakog takmičara kao i načina na koji je došao na posao (peške ili biciklom) Nakon  toga se pravi tabela sa pređenom kilometražom takmičara, dodeljuje određeni broj bodova zatim se  bodovi sabiraju i proglašavaju organizacije/timovi sa najvećim brojem bodova.

Pre početka samog takmičanja, a najmanje 3 dana ranije, organzacije učesnici su u obavezi da dostave spisak učesnika i učesnica svojih timova (Ime i prezime,)

Sistem bodovanja:

Ekipno: ukupna pređena kilometraža biciklom se množi sa 8

ukupna pređena kilometraža pešice se množi sa 10

______________________________________________________

ukupan broj bodova se sabira i deli sa brojem takmičara u ekipi

Pojedinačno: ukupna pređena kilometraža biciklom se množi sa 8

ukupna pređena kilometraža pešice se množi sa 10

Proglašenje pobednika:

Ekipno za prve tri ekipe (kompanija) sa najvećim brojem bodova (prvo, drugo, treće mesto)

Pojedinačno takmičar koji je osvojio najveći broj bodova

Posebna nagrada – za kompaniju sa najvećim brojem prijavljenih takmičara