Projekat „Održiva mobilnosti i sakupljači sekundarnih sirovina“

Kada ste poslednji put videli kargo bicikl u Beogradu a kada sakupljača sekundarnih sirovina na biciklu? Da li znate koliko sakupljači sekundarnih sirovina – kargo biciklisti pređu kilometara dnevno i koji su njihovi problemi? Da li znate koliko su plaćeni za svoj posao?

Radi podrške kargo biciklistima Beograda – sakupljačima sekundarnih sirovina, Bajsologija je uz podršku predstavništva Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu započela projekat „Održiva mobilnosti i sakupljači sekundarnih sirovina“ koji se sprovodi od jula do decembra 2014. godine.

Cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti sakupljanja sekundarnih sirovina i upotrebe kargo bicikala u svakodnevnom prevozu. Ovaj cilj će se postići kroz nekoliko aktivnosti:

– istraživanje o potrebama sakupljača sekundarnih sirovina i formiranje posebnih programa podrške održivom sakupljanju sekundarnih sirovina;
– unapređenje sakupljanja sekundarnih sirovina radi povećanja ekonomske aktivnosti onih koji se bave ovim poslovima;
– istraživanje mogućnosti za uspostavljanje zadruge ili drugog oblika organizovanja sakupljača sekundarnih sirovina koja će uticati na bolje prikupljanje i organizaciju odnošenja sekundarnih sirovina;
– održavanje radionica o poboljšanju bezbednosti sakupljača sekundarnih sirovina u saobraćaju i o održavanju i popravljanju bicikala;
– popravljanje i unapređenje jednog broja bicikala koje koriste sakupljači sekundarnih sirovina.

Takođe, kroz kampanju koja ima za cilj približavanje sakupljača i njihovih problema javnosti nameravamo da motivišemo pojedince, kompanije i javne ustanove da se uključe u grupu prijatelja sakupljača sekundarnih sirovina koji će preko njih sakupljati deo sirovine za reciklažu čime će sakupljači moći da prikupe više sirovine i da budu ekonomski osnaženi.

Bajsologija.rs

Friends of Bajsologija