Projekat „Listen, Learn, Act: Collaborative for Roma Empowerment”

Projekat „Listen, Learn, Act: Collaborative for Roma Empowerment” Bajsologija realizuje uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme  od januara 2016. do decembra 2019. godine. Opšti cilj projekta jeste ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja u Srbiji u nekoliko različitih oblasti.

Projekat „Listen, Learn, Act: Collaborative for Roma Empowerment” Bajsologija realizuje uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme  od januara 2016. do decembra 2019. godine. Opšti cilj projekta jeste ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja u Srbiji u nekoliko različitih oblasti. Među njima se posebno izdvajaju unapređenje korišćenja kargo bicikala Roma i Romkinja sakupljača sekundarnih sirovina, zatim ekonomsko osnaživanje Romkinja u funkciji razvoja snažnije romske zajednice i konačno podizanje svesti o pristupu zapošljavanju Roma i Romkinja u Srbiji iz perspektive ljudskih prava.

Aktivnosti koje se sprovode na projektu tokom 2017. godine, moguće je podeliti u tri grupe:

Prva grupa aktivnosti se bavi već postojećim inicijativama koje su pokrenute unutar romske zajednice, kao što je unapređenje upotrebe kargo bicikala radi ekonomskog osnaživanja Roma i Romkinja. Svrha ovih aktivnosti jeste da osnaži Rome i Romkinje i pruži im veće mogućnosti za socijalno uključivanje, a time i pristup drugim socijalnim i ekonomskim pravima.

Druga grupa projektnih aktivnosti bavi se već identifikovanim problemom marginalizacije žena u romskoj zajednici. Imajući ovo u vidu, Bajsologija planira da razvije nova partnerstva sa drugim inicijativama, ženskim romskim organizacijama i grupama koje rade sa ženama kako bi se razvile participativne, prilagođene inicijative i aktivnosti koje će imati uticaj na ekonomsko osnaživanje Romkinja. To znači da će Romkinje imati priliku da iskažu svoje ideje i interesovanja koje će se kasnije razvijati i implementirati tokom projektnog perioda. Ove aktivnosti treba da skrenu pažnju na neophodnost uzimanja u obzir naročito osetljivog ekonomskog položaja Romkinja i korišćenje njihovih znanja i veština za ostvarivanje prihoda porodice.

Konačno, treća grupa aktivnosti sastoji se od kampanje za podizanje svesti o pravima Roma i Romkinja i njihovom posebno osetljivom položaju na tržištu rada. Kampanja će se baviti nekim od najvažnijih problema u ostvarivanju ljudskih prava sa kojima se suočava romska populacija u odnosu na ostvarivanje prihoda i mogućnosti zapošljavanja. Sa druge strane, u cilju obezbeđivanja prostora za Rome i Romkinje da artikulišu svoje potrebe i sa namerom da se ukaže na alternativne pristupe u pogledu obezbeđivanja njihovog većeg učešća i uključenosti u srpsko društvo, kampanja će predstaviti dostignuća i konkretne probleme sa kojima se suočavaju Romi i Romkinje u njihovom pristupu ljudskim pravima u Srbiji.

Friends of Bajsologija