Proglašenje pobednika

Sistem bodovanja:

Ekipno: ukupna pređena kilometraža biciklom se množi sa 8

ukupna pređena kilometraža pešice se množi sa 10

______________________________________________________

ukupan broj bodova se sabira i deli sa brojem takmičara u ekipi

Pojedinačno: ukupna pređena kilometraža biciklom se množi sa 8

ukupna pređena kilometraža pešice se množi sa 10

Proglašenje pobednika:

Ekipno za prve tri ekipe (kompanija) sa najvećim brojem bodova (prvo, drugo, treće mesto)

Pojedinačno takmičar koji je osvojio najveći broj bodova

Posebna nagrada – za kompaniju sa najvećim brojem prijavljenih takmičara