Izdvajamo 1

Biciklom – celim tokom Dunava

, / 21.12.2016

Težište projektovanja i izgradnje transportne infrastrukture unutar urbanih konglomeracija pomera se sa automobila, vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, koji je u individualnom vlasništvu i koncepta protočnosti automobilskog saobraćaja (koji... Čitaj dalje

Svetlo na biciklu glavu čuva

Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, već drugu godinu BUM realizuje akcije iz sfere povećanja bezbednosti i savesnosti svih učesnika u saobraćaju. – Pripadnici saobraćajne policije na nekoliko lokacija... Čitaj dalje